Høringssvar, lov om kliniske forsøg med lægemidler

Publiceret 18-01-2016

Høringssvar om udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Det Etiske Råd har afgivet svar på høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Lovudkastet supplerer EU forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler m.v. og indeholder bl.a. regler om stedfortrædende samtykke på vegne af mindreårige og personer uden handleevne, som ikke selv kan give informeret samtykke, regler om adgang til data, samt klyngeforsøg ved forenklet metode til indhentelse af informeret samtykke.

Find høringsdokumenter på Høringsportalen

HØRINGSSVAR, LOV OM KLINISKE FORSØG MED LÆGEMIDLER

SUPPLERENDE HØRINGSSVAR, LOV OM KLINISKE FORSØG MED LÆGEMIDLER