Høringssvar, klage- og erstatningsadgang

Publiceret 09-01-2019

Det Etiske Råds høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven. Det Etiske Råd har modtaget det ovenstående lovforslag i høring. Rådet har forholdt sig til de følgende to elementer i lovforslaget.