Høringssvar, indhentning og videregivelse af patientjournaler

Publiceret 30-11-2016

Rådet har besvaret høring om indhentning og videregivelse af patientjournaler o. lign. til kvalitetsarbejde m.v. Rådet har en enkelt kommentar til den foreslåede ændring vedrørende forældres samtykke til behandling af børn samt nogle bemærkninger til forslaget om indhentning og videregivelse af patientjournaler o. lign. til kvalitetsarbejde m.v.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via nedenstående link:
Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven

INDHENTNING OG VIDEREGIVELSE AF PATIENTJOURNALER