Høringssvar, ikke terapeutisk omskæring af drenge

Publiceret 21-10-2020

Rådets høringssvar over vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge. I 2018 udkom Det Etiske Råd med en udtalelse om rituel omskæring af drenge, der var foranlediget af en forespørgsel fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Af udtalelsen fremgik synspunkter om hvorvidt rituel omskæring af drenge burde forbydes eller ej – og om hvorvidt den eksisterende omskæringspraksis kunne vurderes som etisk forkert eller som ikke værende etisk uforsvarlig i sig selv.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen via nedenstående link:
Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge