Høringssvar, fritvalgsordninger, frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Publiceret 23-08-2016

Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., udkast til bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. Høringen knytter sig til bekendtgørelser og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.