Høringssvar, forsøgsordning med risikodeling

Publiceret 18-06-2018

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet). Det anføres i det fremsendte, at man vil indføre en 3-årig forsøgsordning, som forbedrer patienters adgang til nye innovative lægemidler (i forsøgsordningen: to udvalgte lægemidler). Det fremgår, at tilskud til de pågældende lægemidler i dag kræver den
praktiserende læges individuelle ansøgning herom, og at denne ordning er indført for at begrænse risikoen for en udskrivningspraksis, hvor der ikke er et rimeligt forhold mellem pris og effekt.