Høringssvar, forbud om konstruktion af kunstig hymen

Publiceret 03-12-2018

Det Etiske Råds høringssvar til forslaget til ændring af lov om autorisationsloven. Rådet finder, at den del af forslaget, der vedrører nåleakupunkturbehandling, primært er udtryk for en faglig vurdering. Rådet har derfor ingen kommentarer til denne del. Rådet ønsker derimod at kommentere forslaget om at forbyde konstruktion af kunstig hymen for skedeindgangen af andre end medicinske årsager.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen via nedenstående link:
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af autorisationsloven