Høringssvar, certificeringsordning for fremmedsprogstolke

Publiceret 27-02-2020

Rådets høringssvar omhandler udkastet vedrører bekendtgørelsens kapitel 5 om fremmedsprogstolkes kompetencer. Rådet bemærker i den sammenhæng, at der med § 14 samt den ny affattede § 15 foreslås en ændring i hvilket kompetenceniveau en fremmedsprogstolk skal besidde i henholdsvis dansk og det fremmedsprog, hvortil der ønskes certificering.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Ændring af bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmed-sprogstolke i sundhedsvæsenet