Høringssvar, bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

Publiceret 08-12-2016

Det Etiske Råds høringssvar vedrørende ”Høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. Bekendtgørelsen indeholder ændringer som følge af Folketingets vedtagelse af lov. nr. 655 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. Det Etiske Råd har tidligere udtalt sig om lovforslaget vedrørende lov. nr. 655. I det følgende vil Rådet derfor begrænse sig til at kommentere enkelte elementer i udkastet til bekendtgørelsen.