Høringssvar, asbestloven, Udvidelse af godtgørelsesordningen

Publiceret 23-09-2020

Høringssvar over udkast til ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen). Det Etiske Råd er enige i, at personer som lovændringen vil tilgodese (personer der har været udsat for en industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssig ophold og færden i nærhed af en sådan kilde, og som på baggrund heraf har udviklet
lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom) bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden)), bør være berettiget til en godtgørelse, på lige fod med øvrige andenhåndseksponerede asbestofre.