Høringssvar vedr. anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Publiceret 30-10-2017

Høring, udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov. nr. 665 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Rådet har kun kommentarer til det ene af udkastene, nemlig udkastet til "Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile."

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Udkast til 5 bekendtgørelser om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile