Høringssvar, udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.m.

Publiceret 20-12-2016

Vedrørende høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper. Det Etiske Råd erkender, at det er en uhyre tragisk situation at miste et barn. Dette gælder uanset hvordan og under hvilke omstændigheder, det sker. Rådet finder det imidlertid betænkeligt, at et barns død skal udløse en økonomisk kompensation til forældrene af flere grunde.