Høringssvar, ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Publiceret 10-08-2018

Det Etiske Råds høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Rådet støtter, at det tydeligt fremgår af lovgivningen, at driftsherren grundlæggende har ansvaret for, at man i det danske sundhedsvæsen kan tilbyde fagligt forsvarlig behandling.