Forsøg med lægemidler, bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med lægemiddelovervågning mv.

Publiceret 18-03-2003

Høring om forslag til ændring af lægemiddelloven og apotekerloven (Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, og lov om apotekervirksomhed (kliniske forsøg med lægemidler, bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med lægemiddelovervågning mv.)). Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Det Etiske Råd om en udtalelse vedrørende udkast til Europarådets "instrument" vedrørende anvendelse af humant materiale i forbindelse med biomedicinsk forskning.