Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr

Publiceret 13-03-2003

Høring over Ny bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr. Efter gennemgang af udkast til bekendtgørelse, det grundlæggende EU-direktiv og lov nr. 1046 af 17.12.2002 om medicinsk udstyr ses rådet ikke på det foreliggende grundlag at have bemærkninger til udkastet til ny bekendtgørelse.