Ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd

Publiceret 21-03-2012

Høring vedrørende L110 – Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd. Det Etiske Råd har ingen kommentarer til den del af lovforslaget, der omfatter ændring af sundhedsloven (forslagets § 1). For så vidt angår lovforslagets ændring af loven om Det Etiske Råd (forslagets § 2), har Rådet følgende bemærkninger.