Ændring af straffeloven, omskæring af kvinder

Publiceret 04-02-2003

Udtalelse vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Omskæring af kvinder). Der foreslås en ændring af straffelovens regler om dansk straffemyndighed, således at det almindelige krav om "dobbelt strafbarhed" for handlinger, der er begået i udlandet, ikke gælder ved kvindelig omskæring. Hermed vil der være klar hjemmel til at straffe medvirken he ri landet til kvindelig omskæring, selv om omskæringen foretage si et land, hvor kvindelig omskæring ikke er strafbart.

Hent udgivelsen