Ændring af lov om klage og erstatningsadgang

Publiceret 19-01-2010

Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Rådet ser grundlæggende positivt på de foreslåede ændringer.