Høringssvar, tvang i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile

Publiceret 21-06-2018

Det Etiske Råds svar på høring over udkast til bekendtgørelse om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile. Rådet har alene bemærkninger i forhold til kontakten til pårørende. Den patientgruppe, der omfattes af bekendtgørelsen, er bl.a. demente og udviklingshæmmede mennesker. Det er således sårbare mennesker, som kan blive stærkt urolige og skræmte ved en tvangssituation, og som derfor kan have et behov for at have pårørende hos sig.