Maries historie

Publiceret 11-10-2016

Marie fortæller om sin oplevelse med endetarmskræft

Min baggrund er, at jeg i 2008 som 59-årig får konstateret endetarmskræft via speciallæge. Jeg er i fysisk god form og dyrker vinterbadning, cykler og vandrer.

Forud for dette har jeg haft to konsultationer hos to praktiserende læger i samme praksis. Jeg får foretaget en lille operation for "åreknuder", og der rejses ikke mistanke om cancer. Efterfølgende har jeg gennemgået et femårigt forløb på Herlev Hospital med kemo-, trykkammer- og strålebehandling, som blandt andet har medført stråleskader.

Jeg havde desværre ikke modtaget invitation til eller gennemgået screening for tarmkræft. Jeg er på Herlev Hospital blevet konstateret positiv for HPV, som giver en øget risiko for endetarmskræft. Jeg har efterfølgende fået HPV-vaccination på eget initiativ og har ikke oplevet bivirkninger. Jeg ville ønske, at tarmkræftscreening blev indført på lige fod med screening for brystkræft.

Maries rigtige navn er Det Etiske Råd bekendt.

Flere personlige historier

Vi har i foråret 2016 indsamlet personlige fortællinger om, hvordan myndighederne påvirker raske danskeres sundhedsadfærd i deres bestræbelser på at fremme sundere og dermed bedre liv. Du kan også læse:

Nudging eye

BAGGRUND

Læs mere om Det Etiske Råds arbejde med myndighedernes påvirkning af borgere.

LÆS MERE