Klima og danskernes sundhed

Publiceret 22-03-2017

Hvad vil klimaforandringerne komme til at betyde for danskernes sundhed og for kravene til sundhedsvæsenet på kort og langt sigt? Det Etiske Råd og Institut for Folkesundhedsvidenskab inviterer til debatdag på Kommunehospitalet på Københavns Universitet.

2016 stod i klimaets tegn i Det Etiske Råd. Arbejdet med den etiske forbruger resulterede i anbefalinger om fødevarer, som kan påvirke klimaet i negativ retning. Klimaforandringerne kan dog virke abstrakte og fjerne for mange af os, der lever i Danmark. Ikke desto mindre har klimaforandringerne betydning for danskere her og nu. Både Danmark og resten af Europa oplever allerede konsekvenserne af klimaforandringerne. Konsekvenser, der blandt andet påvirker sundhedsvæsenet.

Derfor er det relevant at se på hvilke behandlings- og beredskabsmæssige udfordringer, sundhedsvæsenet skal tackle. Hvordan kan sundhedsvæsenet fx selv indrette sig mere klimavenligt, og har personalet en sundhedspædagogisk rolle at spille i denne sammenhæng?

Klima og sundhed

Det Etiske Råd sætter sammen med Institut for Folkesundshedsvidenskab fokus på klima og danskernes sundhed med en debatdag den 21. marts 2017. Arrangementet belyser flere aspekter af klimaforandringerne og klimaets konsekvenser for det danske sundhedsvæsenet.

Debatdagen åbnes med erfaringer fra Storbritannien, Skandinavien og Danmark fra forskere på området.

I løbet af dagen bliver klimaet og danskernes sundhed belyst fra både et etisk og et praktisk perspektiv. Hvilke krav stiller klimaforandringerne fx til forskellige typer sundhedsbyggerier, hvor der samtidig skal tages hensyn til patienter og økonomi? Er offentlige indkøb af engangsinstrumenter mere klimavenlige end køb af flergangsinstrumenter? Og hvordan gør man hospitalskosten mere klimavenlig, når syge har særlige ernæringsbehov i forhold til raske?

Debatdagen er åben for alle, men indholdet er primært rettet mod praktikere, der arbejder professionelt inden for sundhed, miljø eller byggeri. Tilmeld dig nedenfor og bliv klogere på klimaforandringernes konkrete betydning for danskernes sundhed.

ARRANGEMENTET HAR VÆRET AFHOLDT

Gik du glip af dagens oplæg, kan du se et udpluk her:

  1. How do climate changes affect public health? (Andy Haines)
  2. Klimaforandringer, luftkvalitet og helbredseffekter i en dansk kontekst (Steffen Loft)
  3. Historiske eksempler på hospitalets bidrag til styrkelse af den almindelige folkesundhed (Gorm Greisen)
  4. Sundhedsvæsenets bygninger, anlæg og drift – Klimaaftryk og signalværdi af bæredygtighedsindsatser (Charlotte Falstrup)
  5. Klimaindsats gennem offentlige indkøb (Rikke Dreyer)