Høringssvar, frivillig tilvalgsordning for vaccination

Publiceret 13-05-2021

Rådets høringssvar vedr. etablering af en frivillig tilvalgsordning som supplement til det generelle offentlige vaccinationsprogram mod COVID-19. Det Etiske Råds formand har ved flere lejligheder i den forgangne uge rejst en række etiske opmærksomhedspunkter, som tilvalgsordningen bør give anledning til at drøfte nærmere. På grund af den korte høringsfrist, har det ikke været muligt at debattere høringen blandt medlemmerne af Etisk Råd, som sædvanlig procedure er.