Lovændring og sæddonation

Publiceret 27-02-2012

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikke-anonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning og adoption af registreret partners barn samt fremmøde i adoptionssager m.v.).

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Ændring af lov om kunstig befrugtning

HØRINGSSVAR, LOVÆNDRING OG SÆDDONATION