Høringssvar, opbevaringsperiode for menneskelige æg

Publiceret 16-11-2020

Det Etiske Råds høringssvar over Lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation. Som det også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget blev Det Etiske Råd opfordret af sundheds- og ældreministeren til at vurdere de etiske aspekter forbundet med en eventuel forlængelse af den tilladte opbevaringsperiode for
befrugtede og ubefrugtede æg.

Da rådet netop har beskæftiget sig med og udtalt sig om dette, henvises der her til rådets udtalelse, som også kan læses her:
Opbevaring af befrugtede æg og ubefrugtede ægceller

HØRINGSSVAR, OPBEVARINGSPERIODE FOR MENNESKELIGE ÆG