Donation af æg ved flere vævscentre

Publiceret 07-06-2016

Rådet har besvaret en høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion. Bekendtgørelsen åbner op for, at en kvinde kan donere æg seks gange i alt, og at dette kan ske ved flere end ét vævscenter, fx i både offentlig og privat regi.
Den hidtidige begrænsning i forhold til som donor alene at være tilknyttet ét vævscenter har haft den betydning, at hvis æg er doneret i det offentlige system, kan samme ægdonor ikke donere i fx privat regi.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

Høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion