Ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning

Publiceret 15-08-2013

Det Etiske Råd har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) og børneloven m.v. i høring. Rådet har de følgende kommentarer til lovforslaget

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Udkast til ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning