Ændring af børneloven m.m.

Publiceret 12-03-2013

Det Etiske Råd har modtaget et udkast til forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) i høring og takker hermed herfor! Set fra Det Etiske Råds perspektiv er det centrale i lovforslaget de nye muligheder for, at en kvinde (medmoderen), som lever sammen med en anden kvinde (moderen), der behandles med kunstig befrugtning, retligt kan anerkendes som forælder til det kommende barn allerede ved fødslen. Ifølge lovforslaget sker dette i de følgende tilfælde, medmindre der forekommer særlige omstændigheder, fx separation forud for fødslen mv.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Lovforslag om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

HØRINGSVAR, ÆNDRING AF BØRNELOVEN M.M.