Ændring af Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. og børneloven

Publiceret 06-11-2003

Høring om ændring af Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. og børneloven. I udkastet til lovforslaget foreslås der to ændringer i forhold til den gældende lovgivning:
1) Den tidsmæssige grænse mellem en spontan abort og en dødfødsel nedsættes fra udgangen af 28. svangerskabsuge til udgangen af 22. svangerskabs uge.
2) Hvis et barn er dødfødt eller dør, før registreringen af barnets fødsel finder sted, skal det være muligt for ugifte forældre at få mandens faderskab registreret ved, at begge parter erklærer sig indforståede med dette.