Reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Publiceret 01-08-2016

Rådets kommentarer til udkastet til reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik. Det Etiske Råd har behandlet udkastet til de reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik på et plenarmøde i juni 2016 og har en række bemærkninger, som fremstilles under tre hovedoverskrifter i det følgende.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via dette link: 
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59589.

Høringssvar, reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik