Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Hvordan får vi et mere klimavenligt fødevareforbrug – er det 'den etiske forbrugers' ansvar?

Det Etiske Råd, Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer inviterer til debatdag mandag den 17. november 2014 på Axelborg, København19.08.2014

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

I dag offentliggør Det Etiske Råd en udtalelse om embryo- og dobbeltdonation, hvor medlemmerne tager stilling til, om de to former for assisteret reproduktion bør lovliggøres. De må ikke anvendes i dag, fordi lovgivningen rummer en bestemmelse om, at mindst én af de kommende forældre skal være genetisk ophav til barnet. Dette er ikke tilfældet ved de nævnte former for donation09.07.2014

Opdateret undervisningsmateriale om stamcelleforskning

Stamceller er et nyt forskningsområde, der potentielt kan revolutionere sygdomsbehandlingen. Men mange mennesker oplever, at der er etiske problemer forbundet med forskningen – især fordi den benytter stamceller fra befrugtede æg19.06.2014

Nyeste udgivelser

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation forside

Det Etiske Råds udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

I udtalelsen tager Det Etiske Råds medlemmer stilling til, om de to former for assisteret reproduktion – embryo- og dobbeltdonation – bør lovliggøres. De må ikke anvendes i dag, fordi lovgivningen rummer en bestemmelse om, at mindst én af de kommende forældre skal være genetisk ophav til barnet. Dette er ikke tilfældet ved de nævnte former for donation
Årsberetning 2013 forside

Årsberetning 2013 (2014)

Årsberetningen giver et samlet overblik over Det Etiske Råds aktiviteter, og introducerer det arbejde, der er igangsat i 2014