Det Etiske Råd på Folkemødet 2015 bannergrafik

Sundhedsdata bannergrafik

Etisk Forum for Unge 2015: Ønskebarn

Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Det Etiske Råds årsberetning 2014

Årsberetningen giver et samlet overblik over Det Etiske Råds aktiviteter i 2014, og introducerer det arbejde, der er igangsat i 201529.06.2015

Rådsmøde nr. 300, juni 2015

De kommende dage tager Det Etiske Råd på internatmøde, hvor Rådet skal vedtage nye emner og arbejdsgrupper til arbejdsplanen for 2015–2016. Rådet får også besøg af journalist Rune Lykkeberg til en diskussion af Rådets rolle anno 2015. På dagsordenen er også det igangværende projekt om etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser, hvor medlemmer af arbejdsgruppen vil præsentere arbejdet24.06.2015

Mød Det Etiske Råd på Folkemødet

For anden gang deltager Rådet i Folkemødet på Bornholm, og i år er Rådet vært ved et debatarrangement om forskning i sundhedsdata. Derudover medvirker flere rådsmedlemmer i en række debatter i løbet af de fire dage, Folkemødet varer. Vi har oprettet en blog, hvor du kan følge med i aktiviteterne08.06.2015

Nyeste udgivelser

forsidegrafik Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 (2015)

Årsberetningen giver et samlet overblik over Det Etiske Råds aktiviteter i 2014
Forsidegrafik Forskning i sundhedsdata udtalelse

Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark (2015)

En kombination af en bioteknologisk og digital revolution medfører, at enorme mængder af sundhedsdata tilvejebringes og gøres tilgængelige i dataregistre og biobanker. Det Etiske Råd har set nærmere på de etiske dilemmaer, udviklingen rejser, og præsenterer i denne udtalelse anbefalinger og overvejelserne bag.