Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Rådsmøde nr. 291, september 2014

Ved rådsmødet i september skal Rådet godkende kommissorier for arbejdsgrupperne om diagnoser og Etisk Forum for Unge 2015. Rådet får også besøg af Peter la Cour, leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, som skal holde oplæg om dilemmaer og udfordringer forbundet med diagnoser inden for feltet af funktionelle lidelser18.09.2014

Høringssvar om brug af tvang i psykiatrien

Det Etiske Råd ser generelt positivt på flere tiltag i nyt forslag til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien med større fokus på forebyggelse af tvang og ligestilling af patienter08.09.2014

Hvordan får vi et mere klimavenligt fødevareforbrug – er det 'den etiske forbrugers' ansvar?

Det Etiske Råd, Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer inviterer til debatdag mandag den 17. november 2014 på Axelborg, København19.08.2014

Nyeste udgivelser

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation forside

Det Etiske Råds udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

I udtalelsen tager Det Etiske Råds medlemmer stilling til, om de to former for assisteret reproduktion – embryo- og dobbeltdonation – bør lovliggøres. De må ikke anvendes i dag, fordi lovgivningen rummer en bestemmelse om, at mindst én af de kommende forældre skal være genetisk ophav til barnet. Dette er ikke tilfældet ved de nævnte former for donation
Årsberetning 2013 forside

Årsberetning 2013 (2014)

Årsberetningen giver et samlet overblik over Det Etiske Råds aktiviteter, og introducerer det arbejde, der er igangsat i 2014