Ny redegørelse

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Høringssvar om juridisk kønsskifte

Det Etiske Råd har afgivet høringssvar på et lovforslag om juridisk kønsskifte og lovforslag om ændrede kriterier for kastration som følge af indførelse af juridisk kønsskifte28.03.2014

Rådsmøde nr. 286, marts 2014

På rådsmødet i marts 2014 skal Rådet behandle et høringssvar om kønskifte. I den forbindelse har Rådet inviteret overlæge Annamaria Giraldi fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet til at holde et oplæg om emnet. Desuden skal Rådet behandle et udkast til en kommende udtalelse om Deep Brain Stimulation19.03.2014

Det Etiske Råds arbejdsplan for 2014

Rådet har ved sit internatmøde d. 20.–21. februar 2014 vedtaget sin arbejdsplan for 2014 og har nedsat fire nye arbejdsgrupper24.02.2014

Nyeste udgivelser

Det Etiske Råds udtalelse vedrørende anvendelsen af antibiotika - forside

Det Etiske Råds udtalelse vedrørende anvendelsen af antibiotika (2014)

Det Etiske Råd ønsker med sin udtalelse at kvalificere den samfundsmæssige stillingtagen til, hvordan vi imødegår truslen fra udviklingen af resistens imod antibiotika
forside International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Det Etiske Råds stillingtagen til international handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer (2013)

Udbuddet af sundhedsydelser globaliseres og vi har kun set starten af udviklingen i dag. Den betyder blandt andet, at barnløse og mennesker med nyresvigt kan rejse til andre lande og købe sig til menneskelige æg, surrogatmoderskab og nyreoperationer. Dette er en forkortet udgave af Rådets redegørelse "International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer"